بایگانی‌ ماهانه: مهر 1396

نمونه موردی طراحی داخلی بانک 0

نمونه موردی طراحی داخلی بانک ویژه طراحان و دانشجویان رشته طراحی داخلی

معرفی پروژه سوگامو شینکین بانک نمونه موردی طراحی داخلی بانک با توجه به کم بودن منابع در دسترس دانشجویان رشته طراحی داخلی قصد داریم تا برخی پروژه های موفق و خاص که به جهت آموزندگی...

نسبت طلایی در طراحی داخلی 1

نسبت طلایی در طراحی داخلی

آموزش اصول نسبت طلایی در طراحی داخلی چگونه نسبت طلایی در طراحی داخلی ما را به یک طراح قابل و حرفه ای بدل می کند، موضوعی است که بسیار کمتر به آن پرداخته شده. اما چرا...

انتخاب کفپوش اتاق خواب اتاق خواب مدرن 0

انتخاب کفپوش اتاق خواب

نکات و اصول انتخاب کفپوش اتاق خواب انتخاب کفپوش اتاق خواب از اصول خاصی پیروی می کند. در مقاله انتخاب بهترین کفپوش در طراحی داخلی به تفصیل به این اصول پرداخته شد. اما یکی دیگر...