دسته: مسابقات معماری

مسابقات و استارت آپ های معماری رمز موفقیت معماران بزرگ 1

مسابقات و استارت آپ های معماری رمز موفقیت معماران بزرگ

معماران مطرح و معروف از جمله حسین امانت که بنای برج آزادی را طراحی کرده اند همه گی از نقطه ای وارد معماری شده اند تا بتوانند توانمندی ها ، ایده ها و دیدگاه...