برچسب: اخبار

هوشمند سازی خانه 6

هوشمند سازی خانه ها در لیست خدمات ما قرار گرفت

هوشمند سازی خانه ها نظر به رایزنی های صورت گرفته با شرکت های طرف قرار داد و فراهم آمدن امکان واردات تجهیزات هوشمند سازی خانه ها  ساخت ایالات متحده آمریکا و اخذ مجوز های...