برچسب: تابلو

نسبت طلایی در طراحی داخلی 1

نسبت طلایی در طراحی داخلی

آموزش اصول نسبت طلایی در طراحی داخلی چگونه نسبت طلایی در طراحی داخلی ما را به یک طراح قابل و حرفه ای بدل می کند، موضوعی است که بسیار کمتر به آن پرداخته شده. اما چرا...

آموزش طراحی داخلی 1

آموزش نه اشتباه متداول در طراحی داخلی

آموزش نه اشتباه متداول در طراحی داخلی که تقریبا هرکسی مرتکب آن می شود.   این اتفاق برای همه اتفاق می افتد. شما در حال خرید کردن هستید و وسیله ای  را در فروشگاهی...